a rajkról

Mi a Rajk?
A Rajk László Szakkollégium a Budapesti Corvinus Egyetem és egyben az ország első szakkollégiuma.
Egy szakkollégium egyszerre baráti közösség, tanulókör és diákszervezet. Megalakulásuk célja alapvetően a tehetséggondozás, de ennél jóval többet jelentenek tagjaik életében, de a magyar oktatás számára is. A szakkollégium segíti tagjait a fejlődésben, illetve abban, hogy célokat tűzzenek maguk elé és el is érjék azokat, de felkészültté teszi őket a társadalom egészét érintő kérdésekben is. A Rajk – ahogyan a többi szakkollégium – az egyetem lehetőségein túlmutató képzést és egy közösséghez való tartozást kínál. A Corvinus egyetemmel szimbiózisban, de önállóan működő, demokratikus szervezet. Minden fontos ügyben a tagságot alkotó diákság dönt, például abban is, hogy kiket fogad tagjai közé. A Rajk ugyanúgy becsüli a szakmai kompetenciát, mint a kreativitást és a vállalkozó szellemet. Hisszük, hogy a közösséget jellemző sokszínűség kedvez az újító szellemiségnek.
A rajkosság egy életre szól. Közös élmények sokasága kovácsolja össze az itt végzetteket, mely kapcsolat a végzés után sem ér véget. Szeretünk úgy gondolni a Rajkra, hogy az összes szakkollégium közül a legintenzívebb közösségi élményt nyújtja, mely másutt nem elsajátítható készségekkel ruházza fel tagjait.
A közösség nagy gondot fordít arra, hogy foglalkozzon a működését érintő legelemibb elvi és praktikus kérdésekkel, de a szakkollégium küldetése az is, hogy társadalmi szinten gondolkodjon: Bővítse ismereteit a közélet és közpolitika terén, konkrét programokon keresztül kapcsolódjon a mindenkori társadalmi problémákhoz.
A Rajk nem csak tehetséges diákokat vonz, hanem a maguk szakterületén kiemelkedő oktatókat is, akiknek megtiszteltetés itt tanítani. A kollégiumban lehetőség nyílik a diák számára, hogy az őt érdeklő témáról a legnagyobb szaktekintélyektől tanuljon és velük szűk körű eszmecserét folytasson 4-8 fős kurzusok keretében. A kollégium hosszú fejlődésen keresztül érlelődött szakmai rendszere meglehetősén hatékonynak bizonyult az évek során, ha csak a végzett szakkollégisták pályafutását vesszük is alapul.
Fennállásának 45 éve alatt több, mint 700-an fejezeték be tanulmányaikat a szakkollégium tagjaként, ők alkotják ma a Rajk alumniját.

erdeklodo_collage

Alumni
A már végzett rajkos szakkollégistákkal egyedülállóan szoros és széleskörű kapcsolatot ápol a mindenkori kollégium.
A Rajk már megalapítása után nem sokkal felismerte az almuni megszervezésének fontosságát. Ma programok és ünnepek sokasága teszi lehetővé, hogy a jelenlegi szakkollégisták kapcsolatba kerülhessenek a kollégium egykori tagjaival. A Rajk kollégistái változatos életutakat járnak végig, legtöbbjük azonban az üzleti és tudományos életben helyezkedik el. A kollégiumot számtalan úton segítik, ebből az egyik legfontosabb, hogy pályáik és személyük példaképként szolgál a jelen kollégistái számára; sokan közülük később a kollégium tanárai lettek. A végzettjeink által elért teljesítményekre és az őket összefogó, minden korosztályt reprezentáló hálózatra méltán büszke a kollégium.

alumni_collage

Tanácsadó Testület
Tanácsadó Testület tagjait a tudományos és üzleti szféra, valamint a közélet kiemelkedő személyiségei közül választja a kollégium. A testület a kollégistákkal együtt megvitatja és értékeli a kollégium működését, aktuális kérdéseit. Egy olyan formációról van szó, amely képes kívülről, nagy távlatokban szemlélni a kollégiumot és a körülötte zajló eseményeket. A testületben helyet foglaló egyéniségek szerteágazó ismereteik és kapcsolataik révén orientálják és a társadalmi aktualitásokhoz kapcsolják a kollégiumot.

Dunavölgyi Mária

Még 40 éves sem volt, amikor a Budapesti Értéktőzsde ügyvezető igazgatójának nevezték ki. Az elmúlt 10 év során az OTP Lakásízing Zrt. elnöke és vezérigazgatója, ezzel egyidejűleg a Lízingszövetség elnöke, a Transparecy International kurátora volt, előtte a MasterCard Europe dél-kelet-európai regionális igazgatójaként dolgozott, valamint pár esztendeig a Deloitte közép-európai cégének partnereként és magyarországi alelnökeként tevékenykedett. Jelenleg a Corvinus MBA-képzésének vezetője.

Gerendai Károly

Magyar üzletember, kultúraszervező, a Sziget Fesztivál alapítója, a Sziget Kft. ügyvezetője. Tulajdonosa Magyarország első Michelin-csillagos éttermének, a Costesnek. Alapítója és vezetője a Szeretem Magyarországot klubnak.

Kapronczay Stefánia

Az ELTE jogi karán diplomázott, majd 2010-ben szociológiából szerzett abszolutóriumot. 2005 óta dolgozik a TASZ-nak, 2008 márciusától 2012 augusztusáig a Betegjogi Programot vezette. 2012 augusztusa és 2013 júliusa között a Stanford Egyetemen volt ösztöndíjas, ahol emberi jogi munkával foglalkozó kurzusokra járt, és jogi diplomát szerzett. Jelenleg a TASZ ügyvezető igazgatója.

Koren Miklós

Koren Miklós Heller-díjas volt rajkos szakkollégista, jelenleg a CEU Economics tanszékén professzor, és az MTA tudományos munkatársa. Jelenlegi kutatása az importált gépek és alapanyagok vállalati szintű hatásait, valamint az export áramlások dinamikáját vizsgálja. PhD-jét a Harvard University-n végezte 2005-ben. A CEU előtt a the Federal Reserve Bank of New York-nál is dolgozott.

Orbán Krisztián

MBA fokozatát az MIT Sloan School of Management-en végezte, ezt követően a Fletcher School of Law and Diplomacy-n diplomáciai és nemzetközi jogi mester fokozatot szerzett. 1996-tól hat éven át a McKinsey & Company budapesti és bostoni irodáiban dolgozott, majd a Central European Management Intelligence (CEMI) tanácsadó cég alapító partnereként tevékenykedett 2007-ig. 2007-től az Oriens alapítója és ügyvezető partnere.

Stumpf István

A Bibó István Szakkollégium (akkor még Társadalomtudományi Szakkollégium) alapító igazgatója, és mai napig aktív alumnusa, a Századvég Gazdaságkutató alapító elnöke. Az első Orbán-kormány idején kancelláriaminiszter, a második Orbán-kormányban a miniszterelnök tanácsadója volt, de alkotmánybíróvá választásakor erről a tisztségéről lemondott.

PicMonkey Collage_2

A Tanácsadó Testület tagjai voltak 2011-2014 között:

 • Fodor István,
 • Király Júlia,
 • Lánczi András,
 • Rév István,
 • Somody Imre,
 • Such György
A Tanácsadó Testület tagjai voltak 2000-2010 között:

 • Fodor István,
 • Kézdi Gábor,
 • Könczöl Erzsébet,
 • Lánczi András,
 • Nyírő András,
 • Rév István
tt_collage